logo

Akty Prawne

W dniu 20 lutego 1997 roku została podpisana umowa regulująca stosunki między państwem polskim  i kościołem zielonoświątkowym: Konkordat podpisał ówczesny prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski.

Wewnętrzne problemy kościoła regulowane są przez kościelne prawo wewnętrzne


Design By: Template World