logo

Ciekawe strony i artykuły

W niedzielę  14 września obchodziliśmy w Kościele  Zielonoświątkowym doroczne  Święto Dziękczynienia,  tradycją  sięgające  czasów starożytnych.  Hebrajska nazwa tego święta  Sukot  wywodzi się  od słowa  sukot oznaczającego szałas. W Izraelu Żydzi celebrują Sukot mieszkając  w szałasach lub  budując  małe  szałasy na podwórkach lub  balkonach.

Sukot było jednym  z trzech najważniejszych świąt w starożytnym Izraelu,  obchodzonym  po  zakończeniu zbiorów oliwek i winogron,  na przełomie września i października. Podczas trwania tego święta  Żydzi nie tylko dziękowali Bogu za  plony, ale również    za Ziemię Obiecaną , którą Bóg dał im w posiadanie. Budowane namioty przypominać miały czas 40 letniej wędrówki przez pustynię , podczas której Żydzi zmuszeni byli mieszkać w szałasach. Nakaz radosnego świętowania można znaleźć w Biblii. (16 rozdział  V księgi  Mojżeszowej)

„13. Będziesz obchodził Święto Namiotów przez siedem dni po zebraniu plonów z twego klepiska i tłoczni.

14. W to święto będziesz się radował ty, syn twój i córka, sługa twój i niewolnica, a także lewita, obcy, sierota i wdowa, którzy żyją w twoich murach.

15. Przez siedem dni będziesz świętować ku czci Pana, Boga swego, w miejscu, które sobie obierze Pan, za to, że ci błogosławi Pan, Bóg twój, we wszystkich twoich zbiorach, w każdej pracy twych rąk, i abyś był pełen radości.”

Czy współczesny Polak ma za co dziękować  Bogu?

 Podczas niedzielnego kazania pastor Aleksander Matwiejczuk starał się wykazać, że  niełatwe położenie   w jakim  znajduje się dzisiaj człowiek, nie  upoważnia go  do  lekceważenia pomocy okazywanej mu przez  Boga. Zawsze mamy  powody żeby dziękować Bogu i ludziom. A tak rzadko to robimy. Nie dziękujemy rodzicom za ich poświęcenie, nie wyrażamy wdzięczności nauczycielom, nie  dostrzegamy wysiłków małżonka i wielu innych osób,  które wyświadczają nam dobro.

Pastor podziękował Bogu za: swoją rodzinę, liderów zboru,  przywódców kościoła, władze miasta, władze państwa. Błogosławił służbom miejskim i bratnim kościołom, bez współpracy z którymi nie  zmienimy na lepsze naszego miasta

14 września 2014

powrót


Design By: Template World