logo

Ciekawe strony i artykuły

Szanowny Panie Prezydencie, Panie Starosto, Duchowni, Radni, Panie Panowie drodzy zgromadzeni.
Spotykamy się w szczególnym miejscu, na uroczystości otwarcia nowego , pięknego Domu Przedpogrzebowego, Domu ostatniej przystani i ostatniej posługi.
Na czołowej ścianie tego pięknego obiektu jest przepiękny napis- są to słowa z Ewangelii wg Św. Jana, które wypowiedział swego czasu Pan Jezus Chrystus nad grobem Łazarza, brata Marii i Marty "JA  JESTEM  ZMARTWYCHWSTANIE  I  ŻYCIE"!
I dzisiaj przed nami stoi ten sam Chrystus jako zwycięzca śmierci, jako ten który ma władzę nad śmiercią i wówczas Łazarz wychodzi z grobu. Pan Jezus powiada dalej " NIE DZIWCIE  SIĘ  TEMU, GDYŻ  NADCHODZI  GODZINA, W KTÓREJ CI, KTÓRZY SĄ  W GROBACH USŁYSZĄ  GŁOS  SYNA  CZŁOWIECZEGO, CI KTÓRZY ŹLE CZYNILI WSTANĄ  NA  ZMARTWYCHWSTANIE  SĄDU , CI  KTÓRZY  DOBRZE  CZYNILI WSTANĄ  NA  ZMARTWYCHWSTANIE  ŻYCIA".  Bo zmartwychwstały Pan Jezus żyje i ma wszelką moc na niebie i na ziemi.
A więc te słowa wypisane na ścianie budynku to nie są puste słowa- to są słowa niezmiernie głębokie "JA  JESTEM  ZMARTWYCHWSTANIEM  I  ŻYCIEM, KTO  WE MNIE  WIERZY NIE  UMRZE  NA  WIEKI ".  Obietnica Chrystusa to nie są tylko słowa, ale za słowami kryje się życie i niezwykła moc.
Żyjemy na tej ziemi, będziemy grzebani na tym czy innym cmentarzu, bo tak postanowił Bóg! "POSTANOWIONE  JEST  LUDZIOM  RAZ UMRZEĆ A  POTEM  SĄD"!

Otwierając i poświęcając przez Boże Słowo i modlitwę ten piękny obiekt, życzę sobie, nam zgromadzonym na tym miejscu oraz wszystkim mieszkańcom Piły by czytając ten napis mogli wyznawać, że nasze życie nie kończy się na cmentarzu, bo Pan Jezus zapewnia nas, że nadal JEST  ZMARTWYCHWSTANIEM  I   ŻYCIEM!

Niech ten piękny obiekt służy wszystkim ludziom, niech będzie otwarty dla wszystkich.
Niech dobry Bóg błogosławi Pana Prezydenta, wiceprezydentów- ludzi oddanych bez reszty pracy na rzecz miasta Piły!
Niech Bóg błogosławi Mieszkańców  Piły!

Niech nas wszystkich, we wszystkim błogosławi BÓG  WSZECHMOGĄCY OJCIEC I  SYN  I  DUCH  ŚWIĘTY!

3 listopada 2014

powrót


Design By: Template World