logo

Ciekawe strony i artykuły

PREZB. STANISŁAW CIEŚLAR

Słowem Bożym usługuje od 1988 roku. Administrator i koordynator działań ewangelizacyjnych w ramach Misyjnej Szkoły Biblijnej w Cieszynie, następnie kierownik Misji Krajowej KZ w latach 1993-2003. Organizator działań ewangelizacyjnych i usługujący jako ewangelista w ramach Misji Krajowej w latach 1993-2002. Obecnie pastor zboru „Hosanna” w Gorzowie Wielkopolskim oraz prezbiter OKRĘGU ZACHODNIO-WIELKOPOLSKIEGO. Ukończył Seminarium Teologiczne w Ustroniu. Ojciec Daniela, Romany, Marii. Żona Janina.

 

22 stycznia 2017

powrót


Design By: Template World