logo

Nabożeństwo okolicznościowe - Słudzy Boży

Słudzy Boży

Nabożeństwo okolicznościowe

20-letniej posługi pastorskiej Prezbitera Dawida Kulinicza

i wprowadzenia w urząd nowego Pastora Prezbitera Aleksandra Matwiejczuka.

 

Dnia 07 czerwca 2009 roku odbyło się nabożeństwo okolicznościowe składające się z dwóch części. Pierwsza część opiewała 20- letnią pracę pastorską w pilskim zborze Prezbitera Dawida Kulinicza – było mnóstwo wspomnień i wzruszeń. Druga część dotyczyła wprowadzenia w urząd nowego Pastora Prezbitera Aleksandra Matwiejczuka. Każde z tych uroczystych momentów wnosiło wiele refleksji.

            Posługa Pastora Dawida Kulinicza mimo, że tak bogata w doświadczenia  i cuda Boże – o czym opowiadali przybyli goście i członkowie zboru – to jednak nie zakończona. Jak stwierdził sam Jubilat – słudzy Boży nie mogą przejść na emeryturę tu na ziemi ( i dobrze bo takich darów  nie powinno się odkładać). Kilka słów w stronę Pastora Dawida mieli pastorowie i przedstawiciele z Poznania, Obornik, Trzcianki, Bydgoszczy, Chodzieży, Gdańska, Szczecina, Gryfina. Każdy z nich opowiadając o dniach przeszłych wskazywał na Boże prowadzenie zarówno Pastora Dawida Kulinicza jak i całego zboru – a przecież zaczęło się od małej grupki ludzi kochających Pana. Biblia powiada – „wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego...” I tak poprzez prywatne mieszkania, Dom Kultury Kolejarza – aż do własnej ziemi na Okrzei.  O całej historii opowiedział Pastor Dawid w swoim ekspoze , także wyśpiewał w hymnie  „ Na Okrzei” . Szczególnym prezentem wśród wielu był portret Pastora Dawida specjalnie dla niego malowany, a wręczony przez biskupa M. Czajko. Prezentem od ukochanego zboru „Betlejem” był Puchar Mistrzostw Świata wręczony przez Prezbitera Aleksandra Matwiejczuka, a zespół zaśpiewał pieśń w języku ukraińskim. Krótkie Słowo do zboru i Pastora Dawida Kulinicza miał Prezbiter T. Ropiejko.

            Druga część poświęcona Pastorowi Aleksandrowi  rozpoczęła się słowem Prezbitera Okręgowego  P. Kaczmarczyka. Następnie Błogosławieństwa udzielili Duchowni Kościoła po oficjalnej przysiędze wierności w posługiwaniu Kościołowi Pańskiemu. Modlitwa Duchownych i całego zboru. Życzenia Bożego błogosławieństwa i prowadzenia oraz gratulacje i kwiaty przekazali członkowie zboru i zebrani goście. Pastor Dawid Kulinicz wręczył  Pastorowi Aleksandrowi Matwiejczukowi drewniany klucz jako symbol klucza do Zboru Betlejem. Członkowie zboru wręczyli Życzenia,  kwiaty i stuprocentowe poparcie i wsparcie. Pastor Aleksander – „stary” – „nowy” pastor ( ponieważ prowadził kościół podczas nieobecności Pastora Dawida Kulinicza , gdy pełnił on funkcję Prezbitera Okręgowego) zaprosił wszystkich na poczęstunek i wspólne rozmowy. (EKT)


Design By: Template World