logo

Zakończenie roku szkolnego w kościele

Zakończenie roku szkolnego w kościele

Wakacje.

 

Dnia 21 czerwca 2009 roku odbyło się w kościele zakończenie nauki katechezy 2008/2009.

Wszystkie dzieci otrzymały zaświadczenia o ocenach, a kończąc ten rok szkolny zaśpiewały „młodym chórem” pieśni . Dyrektor katechezy I. Matwiejczuk podsumowała krótko cały rok, wskazała na osiągnięcia poszczególnych uczniów w konkursach biblijnych – w tym najwyższe miejsca w trzecim etapie  w Warszawie – Angielka Sobieraj, Weronika Pietrzycka i Martynka Lutke. Były podziękowania dla rodziców, ale także podziękowania, życzenia i kwiaty dla nauczycieli katechezy od młodych zborowników.  Kazanie okolicznościowe skierowane do młodych i konkretne życzenia na wakacje przekazał brat Wojtek Lutke. Oczywiście nie mogło obejść się bez modlitwy Pastora Aleksandra Matwiejczuka i dziękczynieniu dla Pana Boga za ten cały rok nauki i prośba o opiekę nad młodzieżą podczas wakacji.

Młodzi pamiętajcie: „Prawdziwe bezpieczeństwo możesz znaleźć wyłącznie w tym, czego nigdy nie pozwól się pozbawić – społeczności z Bogiem” („Życie świadome celu”). (EKT) 


Design By: Template World