logo

Błogosławieństwo dzieci - maj 2009

Błogosławieństwo Dzieci – maj 2009

 

 

„Jezus przywołał je i rzekł: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im. Albowiem do takich należy Królestwo Niebios. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecię nie wejdzie do niego”

                                                                                                                       EW. Łukasza 18/16-17

„... moje przymierze... jest takie, mówi Pan :

Mój Duch, który spoczywa na tobie i moje słowo,

które włożyłem w twoje usta , nie zejdą z ust twojego potomstwa,

ani z ust twoich wnuków – mówi Pan – odtąd, aż na wieki”

                                                                                                                                                     KS. Iząjasza 59/21

 

 

           Każdego roku odbywa się błogosławieństwo małych dzieci. Pan Jezus także został przyniesiony do świątyni aby „zgodnie z przepisami” jak mówi Biblia zostać pobłogosławiony przez Symeona. Błogosławieństwo to nie to samo co chrzest. Błogosławieństwo małych dzieci ma na celu oddanie pod opiekę Bożą zarówno dzieci – aby chronione były przed chorobami i złem, jak i rodziców – by Bóg obdarzył ich mądrością ku wychowywaniu i kochaniu swoich pociech. Zdarza się także, że podczas błogosławieństwa osoba duchowna przekazuje od Pana Boga słowo prorocze dotyczące przyszłości tego dziecka. Chrzest natomiast jest aktem woli życia z Chrystusem do końca dni  wyrażonym przez osobę dorosłą. Chrześcijanin to naśladowca Chrystusa. Rodzice przynoszący małe dziecko do błogosławieństwa chcą aby chronione od zła dziecko stało się chrześcijaninem, lecz decyzję o tym czy być własnością Chrystusa podejmuje samo dziecko kiedy dorośnie i świadome swych czynów ogłosi to przed światem (chrzest) i w konsekwencji będzie naśladować Jezusa Chrystusa. My, którzy znamy jaką radością  i łaską jest życie z Jezusem chcemy aby nasze dzieci także dostawały to co najlepsze. Jeśli dzieci będą widziały w nas Jezusa Chrystusa to podążą w nasze ślady za Panem. Pamiętajmy, że dzieci widzą dużo więcej niż nam się wydaje.


Design By: Template World